Macromolecular NMR
 
 
 Created Aug 16, 2004
  by Thomas Vosegaard
Last update Aug 27, 2007
  by Niels Chr. Nielsen
Powered by
Pastis CMS

NEWS:

Spørgetime:    Onsdag 9.1.2008 kl. 13.15 i lokale 1511-416

(jeg er desværre til møde med grundforskningsfonden full-time torsdag-fredag, og tilsvarende i kbh efterflg mandag-tirsdag, hvorfor onsdag er bedre)

These pages contains teaching material and important information on the course --- the latter will always be places on this front page.

The hours (location) for the course activities in the second quarter will be:

Mondays: 9.15 - 12.00 (Chemistry department, 1511-416)

Thursdays: 8.15 - 11.00 (8-10: Chemistry department, Aud II; 10-11: Chemistry Department, 1512-320) 

The teaching book can be bought in "Akademisk Boghandel"

                                                         October 30, 2007

                                                         updated November 4, 2007

                                                         Niels Chr. Nielsen